CHÍCH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

chinh-sach-bao-mat-thong-tin-khach-hang-mamxedo.vn
chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Khi truy cập hệ thống website của Mâm Xe Độ nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật thông tin, vui lòng không sử dụng hệ thống website của Mâm Xe Độ. Chính sách bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website https://mamxedo.vn/ sẽ giúp chúng tôi:

 • Nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Giúp khách hàng cập nhật các chương trình khuyến mại, giảm giá… của Mâm Xe Độ.
 • Hỗ trợ nhanh nhất khi có khiếu nại từ phía khách hàng.

Thông tin khách hàng chúng tôi thu thập gồm:

 • Họ tên
 • Email
 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Ngày tháng năm sinh
 • Giới tính

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng nên chúng tôi cam kết sẽ tuyết đối giữ bí mật thông tin khách hàng, không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với mục đích không mang lại lợi ích cho khách hàng. Chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau đây chúng tôi có thể chia sẽ thông tin khách hàng:

 • Được sự đồng ý của khách hàng
 • Theo yêu cầu của những cơ quan chính phủ khi chúng tôi thấy nó phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Thời gian lưu trữ thông tin

Mâm Xe Độ sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân